Färger

Hovawarten förekommer i tre godkända färger – blont, svart med tecken (förkortas oftast smt) och helsvart.

Fanta,Tåfflan 1 4 aug-13Damirastandingstormy mind

Vad man kan förvänta sig att få för färg på valparna gås igenom på ett enkelt sätt nedan. Detta är ju naturligtvis ingen 100%-ig vetenskap. Naturen spelar ju också in. Mer om detta senare.

Parar man två blonda hundar kan man bara få blonda valpar beroende på att blont är en recessiv färg.

Parar man smt med smt kan man få både blont och smt. Anlaget för smt är dominant över det blonda, men om båda föräldradjuren har ett recessivt anlag för blont kan det förekomma. I denna färgkombination kan man dock aldrig få en helsvart hund. Det har hänt att man registrerat svart avkomma efter två föräldrar med smt färg, men valparna har i vuxen ålder utvecklat smt färg även om det bara är i form av några bruna strån under svansen.

Parar man blont med smt eller svart kan man få alla färger. Likadant om man parar svart med svart.Detta om båda de svarta har åtminstone en förälder med tecken.Likadant med blond-blond parning,även där måste en förälder på varje sida vara smt. annars tappar man anlagen för tecken.

Sedan förekommer det ett par undantag.

jacksons huvud
Det man kallar renarvigt svart, d.v.s. en smt som inte har några blonda anlag alls. Hos oss kan vi nämna Beppo von Justehof, G. Kax och G. Ärvin.Och aktuell nu är chefka's Joyride. De lämnar inga blonda valpar trots att de parats med blonda tikar flera gånger.

 

 

Sedan har vi varianten med blonda hundar utan anlag för tecken. Hos oss har vi G. Stand By Me. Han parades med två smt tikar och lämnade först en kull med bara svarta. Parades sedan med ytterligare en smt tecknad tik och lämnade bara blonda och svarta avkommor. Båda dessa tikar har i andra kullar lämnat valpar med smt tecken. Spencer har alltså endast anlag för enfärgat.

 

Anlaget för tecken kommer i par. Har valpen stjärtfläck så har den brunt på benen, finns bröstfläckar så finns det haklapp och tecken på kinderna så finns det ögonbryn. Det här gör att det finns många hovawart som bara har tecken på benen och under svansen, men inget mer. Eller alla tecknen men inga på huvudet.

 

Till skillnad från till exempel Rottweiler som alltid föds med stora tecken, ju större desto bättre eftersom de tenderar att krympa med åldern, föds ofta hovawart med lite tecken. De tenderar dock att bli bättre med åren. För att valparna ska utveckla tecken på huvudet, måste de ha tendens till kindfläckar och ögonbryn, annars kan man få vänta förgäves på ögonbryn. Visar här bilder på samma hund tagen vid tre olika tillfällen i livet. Vid 7 veckor, 18 månader och 3 år. Ganska märkligt hur det kan utvecklas så fina tecken på ett par år!

OppnaVidder7weeksoppnavidderhuvoppnavidderhuv1

Sedan till slumpens skördar i form av Chefka von der Reustad. Hon var en smt färgad tik med en blond mor och en helsvart far. Alltså hade hon ett blont anlag. Hon parades med tre olika hannar, alla smt tecknade där en givit blont tidigare. Hon fick stora kullar och födde 35 valpar, 33 levande, alla smt. Vi väntade länge och förgäves på en blondin efter henne.

 

chessie1Ska bara lite kort nämna att det finns felfärgat hos rasen i form av blått i alla tre färger. Det har fötts några i Sverige med de är inte många. Kortet nedanför är taget från en tysk stambok.